Na čo sa zameriavame

ZAMERIAVAME SA NA 

vyjasnenie a zmiernenie prekážok v naplnení vášho podstatného cieľa v tomto živote.

B e z   s t r e s u   t o   m ô ž e   b y ť   ľ a h k é.

Pomáhame jednotlivcom znovu nadobudnúť vnútornú rovnováhu, naladenie a harmóniu tak, aby dokázali vidieť svoje možnosti a šance v riešení svojich problémov a aby si mohli dovoliť urobiť nové  voľby a dokázali ich realizovať.

Je to možné cez  individuálne konzultácie alebo tréningové programy.

Používame biofeedback („ svalový test“ ) na identifikovanie a uvoľnenie  negatívneho emocionálneho stresu nahromadeného v tele.
Nie sme zameraní na „problémy“ a „symptómy“. Naše zameranie je na PRÍČINU, nie na fyzické alebo emocionálne účinky stresu. Pomáhame uvoľniť stresory v prítomnosti a vo veku príčiny.

Systém je jemný, neinvazívny a pozoruhodne efektívny, nenahrádza lekára ani psychológa, je to výchovný systém.