Pracujem eticky

 

E T I C K Ý   K Ó D
T h r e e   O n e   C o n c e p t s

Ako predstaviteľ Three In One Concepts súhlasím, že sa budem riadiť nasledujúcim etickým kódom.
Nehľadiac na to, či som Facilitátor, Pokročilý Tréner alebo člen Fakulty, budem ctiť, prezentovať a demonštrovať tieto zásady pri každej verejnej prezentácii, kurze i na súkromných sedeniach s klientom. Uvedomujem si že naša práca je zameraná na pestovanie pochopenia a schopností ostatných, nie na závislosť, pretože Three In One Concepts je založený na týchto etických princípoch.

REŠPEKTOVANIE   INDIVIDUÁLNEJ  SLOBODY  VOĽBY
REŠPEKTOVANIE   ĽUDSKEJ  DOSTOJNOSTI
REŠPEKTOVANIE   ETICKEJ  SPOLUPRÁCE
REŠPEKTOVANIE   VLASTNEJ INTEGRITY JEDNOTLIVCA A INTEGRITY TEJTO PRÁCE
REŠPEKTOVANIE   SVOJHO NAJVYŠŠIEHO DOBRA A NAJVYŠŠIEHO DOBRA PRE VŠETKÝCH                           

Prehlasujem že každý z nás je jediným hodnotným zdrojom svojej osobnej VOĽBY.
Nikto iný nevlastní, ani nemôže robiť voľby pre niekoho iného.
Prehlasujem že každý facilitátor si môže slobodne zvoliť vyučovať kdekoľvek na svete.
Prehlasujem že ako špecializovaný tréner alebo člen fakulty budem učiť pokročilé kurzy len v sponzorských centrách.
Rozumiem  a uznávam, že Three In One Concepts neudeluje licencie a neobmedzuje žiadnym spôsobom pohyb facilitátora alebo voľbu centier.
Prehlasujem že táto práca je vzdelávacia, nie terapeutická.
Rozumiem a potvrdzujem, že nepracujeme priamo s fyzickými symptómami, nediagnostikujeme a nepredpisujeme.
Testujem eticky. Nevnucujem svoje zámery a presvedčenia tomu, s kým pracujem.

Ako reprezentant Three In One Concepts budem udržovať  systém  ONE BRAIN  čistý, jasný a v súlade s materiálmi v manuáloch.

Prijímam zodpovednosť ctiť a rešpektovať, že mám výsadu reprezentovať Three 
In One Concepts a budem zdielať tento dar eticky, zo srdca, dôveryhodne, 
dôstojne, s rešpektom a pravdou. Cieľom akejkoľvek konzultácie či kurzu ktorý 
budem viesť, je vytvoriť viac komunikácie, rovnováhy, súcitu, pochopenia 
a spojenia medzi všetkými ľudskými bytosťami.