Harmonogram kurzov

JANUÁR  2019

10. – 13. IX. stupeň: Detstvo, starnutie, sexualita, 270 Eur

FEBRUÁR  2019

07. – 10. III. stupeň: Kód tela, 230Eur

MAREC  2019

21. – 24. X. stupeň: Dospievanie, Zrelosť,  Láska, 270 Eur

APRÍL  2019

 

MÁJ 2019

01.- 04. IV. stupeň:Pokročilý One Brain, 230 Eur

JÚN  2019

 

JÚL 2019

05.- 08. V. stupeň:Hlasnejšie ako slová, 230 Eur

AUGUST  2019

SEPTEMBER 2019

06. – 09. VI. stupeň:Štrukturálna Neurológia, 230 Eur
25. – 29. I. – II.
 stupeň: Nástroje profesie a Základný One Brain, 305 Eur 

OKTÓBER  2019

31. – 03.11. VII. stupeň: Vzťahy v ohrození, 270Eur

NOVEMBER  2019

21. – 24. III. stupeň: Kód tela, 230 Eur
27.11. – 01. 12. VIII. 
stupeň: Telesné obvody, bolesť a porozumenie, 315 Eur

DECEMBER 2019

JANUÁR  2020

IX. stupeň: Detstvo, starnutie, sexualita, 270 Eur

FEBRUÁR  2020

MAREC  2020

APRÍL  2020

02. – 05. X. stupeň: Dospievanie, Zrelosť,  Láska, 270 Eur