História

Three in One concepts. Inc. TM, bola založená 15.9.1976 ako výchovnovzdelávacia spoločnosť. Zakladateľmi sú Daniel Whiteside a Gordon Stokes. Sú spolutvorcovia systému One Brain pre integráciu Tela, Mysle a Ducha.

Prvý takýto program ponúkol Gordon v r. 1983.
Pôvodný zámer bol asistovať ľuďom korigovať Negatívny Emocionálny Stres, ktorý zapríčiňuje dyslexiu a neschopnsť učiť sa .
Three in One concepts. Inc. TM je zameraná zvnútra von a začína všímaním si genetických daností individuality, potom použije svalový test na identifikáciu negatívneho emocionálneho stresu a pochybností o sebe, aby vedomá myseľ znovu získala silu vytvoriť a prejaviť nové produktívne voľby.

Dnes tento systém už pomohol stovkám tisícov ľudí na celom svete, zbaviť sa negatívneho emocionálneho stresu, ktorý limituje osobný a profesionálny úspech.