Prednášky

Na požiadanie robím prednášky pre akúkoľvek vekovú kategóriu s ukážkami odblokovania napr. trémy z rozprávania pred ľuďmi, prípadne odblokovanie písania alebo čítania a pod.

Prednášky sú zadarmo, nad 20km len za preplatenie cestovného autom.

Najžiadanejšie sú prednášky pre účiteľov, študentov, pre vychovávateľov v detských domovoch, pre verejnsť v čajovniach a kultúrnych domoch, ale aj dôchodcovia boli nadšení možnosťami ktoré v prednáške objavili.

Kontakt: tel. 0905 807 118