Úžitok a výhody

Redukcia   stresu  a zlepšenie konania v akejkoľvek oblasti záujmu  (schopnosti učenia, chápanie,vnímanie, šport, jazyky, verejné vystúpenia, prechádzanie skúškami, sebaúcta, predstava o sebe, symptómy alergie, bolesť emocionálna i fyzická,…)
ktoré sú zapríčinené strachom, bolesťou, strachom z bolesti a sebapochybnosťami .

Stres ovplyvňuje každú našu Voľbu. Ak sa objaví počas učenia, aktivity, športu…, stáva sa jeho súčasťou a interferuje do schopnosti robiť to dobre. Vždy keď túto aktivitu opakujeme, ten istý negatívny stres je spustený.

Jeho odstránením a novým uvedomením dochádza k zmene nášho konania.