Základné kurzy

I. stupeň: Nástroje profesie
Úvod do základných dovedností s ktorými pracujeme, ako je Barometer správania, defúzia emocionálneho stresu, nájdenie miesta v minulosti kde sme urobili základnú chybu, testovanie svalov a vyčistenie svalového okruhu.
2 dni – 122 Eur

II. stupeň: Základný jednotný mozog
Úvod do „systému One Brain“ a základných korekcií uvoľňujúcich blokovaný mozog a energie tela, ktoré môžu mať za následok školské a iné problémy s účením.
3 dni – 183 Eur

III. stupeň: Kód tela
Uvádza Štruktúry/Funkcie aby umožnili a priblížili pochopenie nášho individuálneho správania sa a osobného systému presvedčení. Učí nás chápať seba a iných a tým vylepšuje pochopenie našich vzťahov.
4 dni – 230 Eur

IV. stupeň: Pokročilý jednotný mozog
Znásobuje vedomosti o „One Brain systéme“ , prináša ďaľšie množstvo korekcií, zručností a vedomostí a hlavne uvedomenia a tým umožňuje viac možností uvoľnenia emocionálneho stresu.
4 dni – 230 Eur

V. stupeň: Hlasnejšie ako slová
Prináša ďalšie Štruktúry/Funkcie pre hlbšie sebauvedomenie a pochopenie svojej Inštinktívnej Individuality. Dotýka sa popierania našich možností a prinavracia späť schopnosti, ktoré sme prestali používať. Naozaj hlboké sebapoznanie.
4 dni – 230 Eur

VI. stupeň: Štrukturálna neurológia
Kompletizuje základné dovednosti ktoré sú potrebné pre používanie Systému One Brain a dáva dôraz na Esenciálne energie mozgu a tela.
4 dni – 230 Eur

VII. stupeň: Vzťahy v ohrození
Rozvíja sebauvedomenie a oslobodzuje od nesprávnych minulých vnímaní. Dotýka sa vzťahov v rodine, v práci, vzťahov k svetu, domovu, planéte i vesmíru. Je to prvý z troch programov vytvorených pre Konzultantov Facilitátorov aby sa osobne i profesionálne zlepšovali.
4 dni – 270 Eur

VIII. stupeň: Telesné obvody, Bolesť a Porozumenie
Kombinuje základné princípy práce 3 in 1 s telom s ineraktívnymi funkciami. Prináša defúziu svalov, meridiánov, myslenia a pamäte a špeciálne sa zameriava na správanie v popieraní a vyhýbaní, ako to súvisí so svalmi a energiou tečúcou telom.
5 dní – 315 Eur

IX. stupeň: Detstvo, sexualita a starnutie
Je to hlboká skúška toho, ako prvých sedem rokov nášho života ovplyvnilo zbytok nášho života a ako to zmeniť k lepšiemu.
4 dni – 270 Eur

X. stupeň: Dospievanie, zrelosť, láska
Koniec s manipupáciou, balamutením a posluhovaním prináša pravdu a lásku do nášho života.. Lásku k sebe, k iným i k životu ako takému.
4 dni – 270 Eur